SRIC's Certified Carbon Footprint Refractory

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟรายแรกที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ครบวงจรสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

เปลี่ยนวันนี้... เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น... ไปด้วยกัน

CARBON FOOTPRINT

บริษัทวัสดุทนไฟระดับโลก

แนะนำบริษัท

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

จากทักษะและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน สยามวัสดุทนไฟฯ นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพโดดเด่น พร้อมทั้งบริการทางเทคนิคที่ครบวงจร สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายและเต็มรูปแบบ

SiamVisual Web Application