Carbon Footprint

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตวัสดุทนไฟรายแรกที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ครบวงจรสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

เปลี่ยนวันนี้... เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น... ไปด้วยกัน

CARBON FOOTPRINT

บทความ